Fakir

Fakir

One thought on “Fakir

  1. milo Post author

    NL: Geloof het of niet, maar dit heb ik niet eens verzonnen. Op weg naar mijn werk kwam ik daadwerkelijk een slak tegen die over een distel aan het kruipen was. Het scheen hem totaal niet te deren.

    EN: Believe it or not but I didn’t even make this up. On my way to work I came across a snail that was indeed slithering on top of a thorny thistle.

Comments are closed.